Miljøpolicy for Døvigen AS


Gjennom vår virksomhet som leverandør av emballasje og forbruksmateriell til næringslivet påvirker vi miljøet rundt oss.


Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vi skal arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø.
Vi skal som et minimum etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.


Det vi legger spesielt vekt på i vårt klima- og miljøarbeid er:

 

  • Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum.

• Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi, legge til rette for gjenbruk og tilby produkter som er designet for resirkulering.

• Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

• Våre ansatte skal gjennom god informasjon og opplæring være bevisst sitt miljøansvar.

 

• Vi forplikter oss til å kjøpe inn varer og tjenester som belaster miljøet og samfunnet minst mulig. Det skal gjøres ved å;


o Etterspørre innovative, bærekraftige løsninger til behovet som skal dekkes, slik som gjenbruk, redesign, reparasjonsordninger etc.
o Kreve at leverandørene har et miljøstyringssystem
o Etterspørre og kjøpe miljømerkede produkter med godkjente miljømerker.
o Etterspørre og kjøpe produkter med Fairtrade eller annen anerkjent sosial standard.
• Vi vil føre en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å redusere miljøpåvirkningen.
 

 

Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012.

 

Vi ønsker innspill til vårt miljøarbeide.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Døvigen as i årene fremover.

 

Informasjon om vårt miljøarbeid og informasjon om hvordan du kan gi oss innspill

Her finner du vårt klimaregnskap

 

Klimaregnskap