Leitz Trusense luftrensere

Luftrensere TruSense fra Leitz

 

Beskytt dine ansatte og kunder mot luftbårne bakterier og virus.

Bakterier og virus er ofte luftbårne og spres i et rom og forårsaker vanlige sykdommer som forkjølelse, influensa eller bronkitt. TruSens luftrensere hjelper til med å bekjempe disse innendørs luftforurensningene ved å sirkulere luften gjennom et HEPA-filter som fanger opp små partikler. TruSens luftrensere hjelper til med å begrenser spredningen av virus og bakterier som er luftbårne. 

 

TruSens stimulerer til et sunnere inneklima.

 

Det er viktig å med forebyggende tiltak for å unngå spredning av luftbårne bakterier og virus.

TruSens fremmer et sunt miljø ved å redusere antall luftbårne bakterier og virus som sprer seg i hele hjemmet eller på kontorlokalet.
PureDirect-luftstrømmen sirkulerer luften i hele rommet, og unngår stillestående luft der det er lettere for bakterier og virus å vokse.


DuPont™ HEPA-filtrering fanger opp svevestøv ned til 0,3 mikron. Dette øker muligheten for at luftbårne bakterier og virus fanges inn i filtersystemet i luftrenseren. UV-lampen inni maskinen hemmer og reduserer luftbårne virus og bakterier som kommer inn i maskinen slik at de ikke kan formeres og spres videre.

Mikroskopiske luftbårne organismer som kan formere seg og forårsake vondt lukt, blir fanget i filtersystemet til luftrenseren. UV-lys reduserer den negative effekten av disse mikroorganismene ved å gjøre dem inaktive. UV-lys dreper og hemmer veksten til luftbårne bakterier, luftbårne virus og protozoer (encellede organismer). Med TruSens luftrensere i ditt hjem legger du grunnlaget for en sunnere inneklima, med bedre luftkvalitet på kontoret og i ditt hjem.